Onze leerlingenzorg

Onze intern begeleiders
Onze leerlingenzorg wordt gecoördineerd door onze twee cluster intern begeleiders (IB’ ers). Zij zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen cluster Vianen-Zederik. Wij streven altijd naar de beste leerlingenzorg en doen er alles aan om voor uw kind de beste zorg te leveren. Met onze cluster IB’ers Nadia Lodder en Loes Ippel komt dat zeker goed! 

MAXklas Vianen
Voor alle kinderen is er een plek in ons cluster, dus ook voor hoogbegaafde kinderen. Op onze lokatie KC Werelds in Vianen bevinden zich twee MAXklassen en een groep Verkenners.
Voor voltijd hoogbegaafdenonderwijs, hebben wij een middenbouwgroep (4-6) en een bovenbouwgroep (6-8). In beide groepen is plaats voor ca. 20 kinderen.
Samen vormen de groepen een leergemeenschap waarbij het aanbod afgestemd is op behoeften die kenmerkend zijn voor hoogbegaafden. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en er wordt weinig herhaald. Er wordt gewerkt vanuit de doelen die horen bij leren leven, leren denken en leren leren.
Alle kinderen hebben een eigen iPad, waardoor er gemakkelijk op school en thuis aan dezelfde projecten kan worden. De leerkrachten zijn specialisten hoogbegaafdheid en vanuit hun kennis en vaardigheden gaan ze steeds samen met de kinderen op zoek naar antwoorden op de vragen: “wat wil je leren?” en “hoe kun je dat leren?” Kinderen uit ons cluster hebben voorrang bij mogelijke plaatsing.
Voor plaatsing vindt er een een uitgebreide toelatingsprocedure plaats, waarbij ook gesprekken met ouders en kind gevoerd worden. 

Verkenners

Vanuit de constatering dat ook in de onderbouw kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong behoefte hebben aan specifiek onderwijs en gelijkgestemden, zijn we, naast de Maxklassen, gestart met de Verkenners. Een peergroep voor de onderbouw. Deze biedt kinderen met onderwijsbehoeften in de verdiepingsgroep van de stamgroep, waaraan in de groep te weinig tegemoetgekomen kan worden.

De Verkenners richt zich een aantal dagdelen per week specifiek op de onderbouw, groep 1,2 en 3. Hierdoor kunnen we al op zeer jonge leeftijd passend gerichter uitdagend onderwijs aanbieden. Door vroeg in te spelen op de onderwijsbehoeften van deze kinderen en aandacht te besteden aan de onderbouw, zijn we in staat om signalen van hoogbegaafdheid eerder te herkennen. Dit vroege herkenningsproces vergemakkelijkt de overgang naar de Maxklassen op een natuurlijke wijze, omdat de kinderen al op jonge leeftijd gewend raken aan deze specifieke manier van leren en werken.