Praktische informatie

Vanaf schooljaar 2019/2020 hebben we een middenbouw en een bovenbouwgroep voor MAXklas.

De aannamecommissie bestaat uit een directielid, intern begeleider en leerkracht van de MAXklas. De aannamecommissie let op een evenwichtige opbouw van de groep. Daarnaast wordt gekeken of er andere factoren of andere diagnoses naast hoogbegaafdheid een rol spelen. Hierin wordt zowel het belang van uw zoon/dochter, als het belang van de groep meegewogen.

Aan het volgen van hoogbegaafdenonderwijs zijn geen extra kosten verbonden.
Om uw interesse kenbaar te maken, kunt u een mail sturen naar maxklas@o2a5.nl
Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Alle praktische informatie, vindt u op de website van Kindcentrum Werelds.
Hier staat informatie, zoals:

– Informatie voor nieuwe ouders
– De schoolgids
– Schooltijden en vakanties
– Communicatie
– Ziek melden en verlof aanvragen
– Documenten