Leren leven, leren denken, leren leren

In MAXklas krijg je de kans om je maximaal te ontwikkelen

Werelds wijzer worden

Op Kindcentrum Werelds ligt de wereld aan je voeten

Voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Binnen onze stichting O2A5 is veel aandacht voor het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen. Om deze reden zijn we binnen het cluster Vianen-Zederik in het schooljaar 2017/2018 gestart met een fulltime klas voor hoogbegaafde kinderen.

Met dit initiatief willen wij tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze groep kinderen en ook hen de mogelijkheid bieden met gelijkgestemden te ontwikkelen.

MAXklas

MAXklas is een plek waar hoogbegaafde kinderen MAXimaal zichzelf kunnen zijn.
Zij zullen MAXimaal worden uitgedaagd op cognitief, creatief, sociaal en emotioneel gebied.
Op deze manier worden ook onze kinderen gestimuleerd het MAXimale uit zichzelf te halen!

Op de pagina ‘Onderwijs’ staat beschreven hoe we dit in praktijk brengen.

Schoolnieuws

Meer school nieuws