Onderwijs in MAXklas

Het onderwijs in MAXklas wordt verzorgd door leerkrachten met een specialisatie op het gebied van hoogbegaafdheid.
Er wordt aandacht besteed aan alle aspecten van de ontwikkeling van het kind.
Dit doen we door ons onderwijs vorm te geven vanuit de doelen voor verrijkend onderwijs: leren leven, leren denken, leren leren.

Leren leven

In onze groepsvergadering bespreken we dingen die voor ons als groep van belang zijn. De leerlingen oefenen met voorzitterschap en het notuleren van onze groepsafspraken. Dit gaat niet alleen over het verzorgen van onze spullen, maar ook over het zorgen voor jezelf en de ander.
Het op een respectvolle en onderbouwende manier onder woorden leren brengen van je eigen mening heeft ook een prominente rol in ons onderwijs.

We vinden het, naast je eigen persoonlijke ontwikkeling, ook erg belangrijk om op een goede manier te leren samenwerken. Niet alleen binnen onze klas, maar ook met andere mensen om ons heen. We begeleiden wekelijks onze maatjes op Kindcentrum Werelds en doen mee aan de vieringen en activiteiten binnen onze school.

Leren denken

Aan de hand van de taxonomie van Bloom doen we een beroep op analyseren, evalueren en creëren tijdens onze activiteiten.
Veel van onze leerlingen zijn creatieve denkers. We dagen ze uit met opdrachten die een creatieve oplossing vragen.
Door samen te werken, combineren ze in teams hun kwaliteiten en leren de kinderen van en met elkaar.

In de klas hebben we aandacht voor psycho-educatie; Hoe werken je hersenen, hoe leren mensen en hoe werkt dat voor jou het best?
We werken aan bewustwording en de ontwikkeling van executieve functies.
Als je snapt hoe het werkt in je hoofd, is het veel makkelijker om gericht te oefenen voor wat jij nog kunt leren.
Kinderen worden uitgedaagd om mee te denken over en te reflecteren op hun eigen ontwikkeling.
Het is mooi om te zien dat kinderen zelf zien en benoemen welke leerstappen ze gemaakt hebben en welke stappen ze nog willen maken.

We besteden ook aandacht aan schoolse vaardigheden, zoals rekenen, spelling, begrijpend lezen, taal, wereldoriëntatie, kunstzinnige en culturele vorming.
Bewegingsonderwijs krijgen de kinderen van een vakleerkracht en van de eigen leerkracht. Ook worden er diverse workshops gevolgd, zoals lessen dans, muziek en judo.

Leren leren

Er is veel aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren.
Vanuit thematisch onderwijs, leren we gestructureerd en gedifferentieerd informatie verzamelen en verwerken. In de groepsvergadering beslissen kinderen mee wat we binnen het aangeboden thema kunnen gaan leren.
Er is regelmatig ruimte voor eigen keuzes in wat je wilt leren en hoe je dat gaat aanpakken, ook buiten deze thema’s.

Zo kan het zijn dat we op een middag allemaal met een ander eigen leerdoel bezig zijn. Keuzes van de afgelopen tijd zijn bijvoorbeeld: Keyboard leren spelen, met de naaimachine werken, Italiaans leren spreken en schrijven, een maquette maken, programmeren, een eigen boek schrijven, enz.

Een belangrijke voorwaarde voor we kunnen starten, is het maken van een concreet plan.

De lessen worden zo veel mogelijk top-down aangeboden.

Als je onderwijs krijgt in de zone van de naaste ontwikkeling, zul je belangrijke vaardigheden leren en verbindingen in je hersenen aanmaken, die het zelfsturend leren zullen ondersteunen.

Je leert fouten maken, opnieuw proberen en doorzetten vanuit betekenisvol leren.
Onze leerlingen oefenen 21e eeuwse vaardigheden en doen kennis op, door het gebruik van hun iPad en ondersteunende websites en apps.
We zetten de iPads daarnaast in om ons op diverse manieren te kunnen presenteren, bijvoorbeeld door het maken van presentaties, posters, filmpjes, augmented reality, of een stop-motion video.
Een iPad ondersteunt de kinderen ook bij het behalen van hun persoonlijke leerdoelen.